Перелік необхідних документів для укладання договорiв

Для юридичних осіб:

1. Копія Статуту юридичної особи та  положення структурного підрозділу або копія паспорта та індитифікаційного коду (ФОП).

2. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія Виписки про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

3. Копії довідок про внесення юридичної особи  до ЄДРПОУ.

4. Копія документу, що підтверджує право користування об'єктом  споживання послуг (договір купівлі-продажу та довідка БТІ, свідоцтво про право власності, договір оренди, акт приймання-передачі, рішення відповідних органів влади, тощо).

5. Довідка з банку про наявність діючого відкритого розрахункового рахунку.

6. Копія Свідоцтва платника ПДВ чи єдиного податку.  

Для фізичних осіб:

1. Копії  паспорту або іншого документа, що підтверджує особу.

2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

3. Копії документів, що підтверджують право власності або користування житловим приміщенням (свідоцтво про приватизацію, договір купівлі-продажу, виписка з держреєстру прав власності, ордер, договір найму чи оренди та інше).

4. Документ на земельну ділянку (для приватного сектору) – оригінал та копія (державний акт на земельну ділянку, договір дарування, договір купівлі-продажу тощо).

5. Копії паспортів та (за наявності) свідоцтв про державну повірку засобів обліку холодної води.

6. Довідка про склад сім’ї – оригінал та копія.

7. Копії документів на встановлення прав на пільги.

8. Наявність транспортних  засобів.