Зміни, обгрунтування та інша інформація по тарифам КВУ “Бериславський водоканал”

До відома споживачів.

КВУ "Бериславський водоканал" інформує про намір здійснити коригування діючого тарифу на послугу з централізованого водопостачання.


На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. №130 "Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» КВУ "Бериславський водоканал" інформує про намір здійснити коригування діючого тарифу на послугу з централізованого водопостачання.

Обгрунтування причин зміни тарифу.

Діючий тариф на послугу з централізованого водопостачання, затверджений рішенням виконавчого комітету Бериславської міської ради від 25.02.2021 року №40 та введений в дію з 01.03.2021 року, складає - 11,23 грн./м3 (з урахуванням податку на додану вартість).

В зв’язку з зростання ціни на електричну енергію на 10,9 %, виникла необхідність в коригуванні діючого тарифу на послугу з централізованого водопостачання, так як витрати на електроенергію займають найбільшу частину витрат підприємства.

Очікуваний тариф на послугу з централізованого водопостачання становитиме - 11,89 грн./м3 (з урахуванням податком на додану вартість), що на 0,66 грн. або 5,9 % вище в порівнянні з діючим тарифом.

 

Коригування тарифу на послугу з централізованого водопостачання є приведення його до економічно обґрунтованого рівня, що дозволить належно функціонувати підприємству, зокрема здійснювати розрахунки за електроенергію, податки та збори, заробітну плату.

Форма розрахунку повної собівартості та планованого тарифу на послугу з централізованого водопостачання

  № з/п  

  Показник  

Код рядка  

Передбачено чинним   тарифом  

  Скоригований тариф  

  усього, тис.грн     грн/куб. м     усього, тис.грн     грн/куб. м  
А Б В 1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 4828,99 7,28 5193,36 7,83
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 2660,27 4,01 3024,64 4,56
1.1.1 електроенергія 3 2575,77 3,88 2940,14 4,43
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 4 84,5 0,13 84,5 0,13
1.2 прямі витрати на оплату праці 5 962,59 1,45 962,59 1,45
1.3 інші прямі витрати, зокрема: 6 376,56 0,57 376,56 0,57
1.3.1 відрахування на ЄСВ 7 211,77 0,32 211,77 0,32
1.3.2 амортизація основних засобів 8 164,79 0,25 164,79 0,25
1.4 загальновиробничі витрати 9 829,57 1,25 829,57 1,25
2 Адміністративні витрати 10 947,52 1,42 947,52 1,42
3 Витрати на збут 11 436,21 0,66 436,21 0,66
4 Фінансові витрати 12 0 0 0 0
5 Усього витрат повної собівартості 13 6212,72 9,36 6577,09 9,91
6 Планований прибуток 14 0 0 0 0
7 Обсяг водопостачання споживачам, (тис.куб.м): 15 663,42 х 663,42 х
8 ПДВ, грн 16 х 1,87 х 1,98
9 Планований тариф, грн./м3 17 х 11,23 х 11,89

 

Пропозиції та зауваження від споживачів, щодо наміру здійснити коригування діючого тарифу на послугу з централізованого водопостачання, приймаються протягом 8 календарних днів з дня офіційного оприлюднення.  

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі за адресою: м. Берислав, вул. Успенська, буд.1.

 

Телефон для довідок 7-55-39.

 

 

До відома споживачів.

КВУ "Бериславський водоканал" інформує про намір здійснити коригування  діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.


           На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. №130  "Про затвердження Порядку інформування  споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності»   КВУ "Бериславський водоканал" інформує про намір здійснити коригування діючих  тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Обгрунтування причин зміни тарифів.

Відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги” та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих складових економічно-обгрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, орендної плати та амортизації, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, проводиться коригування встановлених тарифів на житлово-комунальні послуги.

Діючі тарифи на послуги з централізоване водопостачання та водовідведення       КВУ «Бериславський водоканал» затверджені Рішенням виконавчого комітету Бериславської міської ради від 28.10.2020 року №55, введені в дію з 01.01.2021р.     в наступному розмірі:

- на послуги з централізованого водопостачання – 10,37 грн./м3  (з ПДВ);

- на послуги з централізованого водовідведення 16,25 грн./м3 (з ПДВ).

Тарифи  були  розраховані  у серпні 2020 року, згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» з урахуванням усіх змін, з метою приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

         З серпня 2020р. по теперішній  час  ціни на паливно-енергетичні  ресурси зросли:

- електроенергія – на 22 %;  

- паливно - мастильні  матеріали на 7 %;

- мінімальна заробітна плата.

Планований тариф на послуги з централізованого водопостачання становитиме 11,23 грн./м3  (з ПДВ), що на 8,3 % вище в порівнянні з діючим тарифом.       

Планований тариф на послуги з централізованого водовідведення становитиме -   16,66 грн./м3, (з ПДВ), що на 2,5 % вище в порівнянні з діючим тарифом.

Коригування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення необхідне для приведення їх до економічно обґрунтованого рівня, що дозволить належно функціонувати підприємству, зокрема здійснювати розрахунки за електроенергію, податків та зборів, заробітної плати.

Форма розрахунку повної собівартості та планованого тарифу на послугу з централізованого водопостачання

 
 

№ з/п

Показник

Код рядка

Передбачено чинним тарифом  

Скоригований тариф

 
 

усього, тис.грн

грн/куб. м

усього, тис.грн

грн/куб. м

 

А

Б

В

1

2

3

4

 

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

4465,80

6,73

4828,99

7,28

 

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

2205,29

3,32

2660,27

4,01

 

1.1.1

електроенергія

003

2125,22

3,20

2575,77

3,88

 

1.1.2

інші прямі матеріальні витрати

004

80,07

0,12

84,50

0,13

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

005

1042,06

1,57

962,59

1,45

 

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

006

394,04

0,60

376,56

0,57

 

1.3.1

відрахування на ЄСВ

007

229,25

0,35

211,77

0,32

 

1.3.2

амортизація основних засобів

008

164,79

0,25

164,79

0,25

 

1.4

загальновиробничі витрати

009

824,41

1,24

829,57

1,25

 

2

Адміністративні витрати

010

830,94

1,25

947,52

1,42

 

3

Витрати на збут

011

436,21

0,66

436,21

0,66

 

4

Фінансові витрати

012

0,00

0,00

0,00

0,00

 

5

Усього витрат повної собівартості

013

5732,95

8,64

6212,72

9,36

 

6

Планований прибуток

014

0,00

0,00

0,00

0,00

 

7

Обсяг водопостачання споживачам, (тис.куб.м):

015

663,42

х

663,42

х

 

8

ПДВ, грн

016

х

1,73

х

1,87

 

9

Планований тариф, грн./м3

017

х

10,37

х

11,23

 

 

 

Форма розрахунку повної собівартості та планованого тарифу на послугу з централізованого водовідведення

 
 

№ з/п

Показник

Код рядка

Передбачено чинним тарифом

Скоригований тариф

 
 

усього, тис.грн

грн/куб. м

усього, тис.грн

грн/куб. м

 

А

Б

В

1

2

3

4

 

1

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

001

1548,99

10,22

1600,62

10,56

 

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

002

191,01

1,26

203,70

1,34

 

1.1.1

інші прямі матеріальні витрати

003

191,01

1,26

203,70

1,34

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

004

899,20

5,93

930,36

6,14

 

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

005

221,31

1,46

227,32

1,50

 

1.3.1

відрахування на ЄСВ

006

179,10

1,18

185,11

1,22

 

1.3.2

амортизація основних виробничих засобів

007

42,21

0,28

42,21

0,28

 

1.4

загальновиробничі витрати

008

237,47

1,57

239,24

1,58

 

2

Адміністративні витрати

009

318,36

2,10

318,37

2,10

 

3

Витрати на збут

010

186,04

1,22

186,04

1,22

 

4

Фінансові витрати

011

0,00

0,00

0,00

0,00

 

5

Усього витрат повної собівартості

012

2053,39

13,54

2105,03

13,88

 

6

Планований прибуток

013

0,00

0,00

0,00

0,00

 

7

Обсяг водовідведення споживачам, (тис.куб.м):

014

151,61

х

151,61

х

 

8

ПДВ, грн

015

х

2,71

х

2,78

 

9

Планований тариф, грн./м3

016

х

16,25

х

16,66

 

      

         Пропозиції та зауваження від споживачів, щодо наміру здійснити коригування  діючих тарифів  на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, приймаються протягом 10 календарних днів з дня офіційного оприлюднення.   Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі за адресою: м. Берислав, вул. Успенська, буд.1.

Телефон  для довідок  7-55-39.